Υπηρεσίες
Όλα τα συστήματα κλιματισμού και επαγγελματικής ψύξης απαιτούν ένα πλάνο συντήρησης για να αποδίδουν τα μέγιστα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και οικονομική λειτουργία τους για πολλά χρόνια, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.


Με την τακτική προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων από ειδικευμένους ψυκτικούς επιτυγχάνεται η σωστή και οικονομική λειτουργία τους, η βέλτιστη ποιότητα του αέρα που διοχετεύουν στο χώρο, το απαιτητό ποσοστό θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο και κατά επέκταση η μακροζωία των μηχανημάτων αυτών.

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες και έχοντας στο δυναμικό της πλήρη καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνει την συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους παρέχοντας την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης».

Με προγραμματισμένες επισκέψεις που ορίζονται από το συμβόλαιο αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των συστημάτων σας με τις φθηνότερες χρεώσεις και με τη χρήση των πλέον ποιοτικότερων υλικών.

Ο αριθμός και το είδος των επισκέψεων ανά έτος καθορίζεται από την χρήση που γίνεται στα κλιματιστικά μηχανήματα και το χώρο στον οποίο βρίσκονται (π.χ. Εστιατόριο, computer room, οικία, χώρος για καπνίζοντες ή μη κλπ).

Το συμβόλαιο συντήρησης είναι μια συμφέρουσα λύση με πολλά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για εταιρείες που διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό κλιματιστικών μονάδων. Τα οφέλη που θα αποκομίσετε από ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι τα εξής:

  • Άμεση εξυπηρέτηση, σε τυχόν κλήση σας, σε περιόδους αιχμής (καλοκαιρινοί μήνες). 
  • Ελεγμένα και συντηρημένα κλιματιστικά μηχανήματα.
  • Μέγιστη αξιοποίηση του συστήματος κλιματισμού.
  • Πρόληψη σοβαρών βλαβών που μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις.
  • Αποτελεσματικότερο έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αποφυγή εστιών μικροβίων.
  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κλιματιστικού συστήματος.
  • Καλύτερες τιμές στο σύνολο, από ό,τι στην συντήρηση εκτός συμβολαίου. 
  • Εκπτώσεις στο συνολικό κόστος των εργασιών, σε πιθανή βλάβη των μηχανημάτων. 
  • Εκπτώσεις σε γνήσια ανταλλακτικά