Συντήρηση Κλιματιστικών

%%sitename%% %%title%% %%sep%% Παπαγεωργίου Γεώργιος aircondition ψυκτικός κατασκευή ψυκτικών θαλάμων thalamoi ψυγεία συντηρήσεις service κλιματιστικο

Όλες οι εφαρμογές κλιματισμού χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτική συντήρηση. Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων είναι μια πολύ σημαντική εργασία τόσο για την ασφάλεια των μηχανημάτων όσο και για τη προστασία της προσωπικής υγείας των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Η προληπτική συντήρηση στο μηχάνημά σας από ειδικευμένους ψυκτικούς είναι απαραίτητη διότι συμβάλει : 

 • Στην καλή λειτουργία και στην μέγιστη απόδοση των μονάδων. 
 • Στην πρόληψη βλαβών.
 • Στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 • Στην βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα, αφού εμποδίζει την συγκέντρωση βακτηριδίων, μικροοργανισμών και αλλεργικών παραγόντων, τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία σας. 
 • Στην μακροζωία του κλιματιστικού σας μηχανήματος.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας πλήρως καταρτισμένα συνεργία, είναι σε θέση να σας εγγυηθεί μια άμεση και υπεύθυνη συντήρηση σε όλους τους τύπους κλιματιστικών ανεξαρτήτου κατασκευάστριας εταιρείας.

Η συντήρηση περιλαμβάνει :

 • Χημικό καθαρισμό στοιχείου εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.*
 • Καθαρισμό εσωτερικού στοιχείου, πλύσιμο στοιχείου με ειδικό χημικό μικροβιοκτόνο.
 • Καθαρισμό του σωλήνα απορροής των συμπυκνωμάτων.
 • Μέτρηση των θερμοκρασιών πιέσεων και λειτουργίας.
 • Πλύσιμο φίλτρων, ανεμιστήρα, λεκάνης, αποχέτευσης κλιματιστικού.
 • Έλεγχος ψυκτικών συνδέσεων.
 • Ανίχνευση τυχόν διαρροής στοιχείου.
 • Έλεγχος της σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού. 
 • Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων.
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης (αμπερομέτρηση) κλιματιστικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού!

 * Τα χημικά που χρησιμοποιούμε (FECTANT – 3 PRIME) για τον καθαρισμό των μηχανημάτων είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ. και βοηθούν στην πρόληψη μόλυνσης από σαλμονέλα, ψευδομονάδα, λεγιονέλλα, ηπατίτιδα Β και τον ιό της γρίπης.