Επαγγελματικός Κλιματισμός

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης & με VRV συστήματα (τοπικές και κεντρικές). Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία, κατοικίας, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα κλπ.)